RHY Tiedottaa


9.3.2018

Tervehdys!

Ristiinan rhy järjestää erämiesillan Someen Erä-Ässien majalla Nallikalliolla 17.3. klo 17.00 alkaen. Erämiesillan yhteydessä pidetään myös perinteiset ilvespeijaiset. Ohjelmassa on ainakin kaksi Suomen Metsästäjäin liiton Suur-Savon piirin edustajan pitämää esitelmää. Mahdollisesti vielä muutakin ohjelmaa. Erämiesillan yhteydessä nautitaan maukas illallinen. Illallismaksu on 15 euroa ja se kattaa ruuan lisäksi hieman juomapuoltakin. Eiköhän Nallikalliolla liene myös sauna lämpimänä. Ilvesjahdin yhteydessä kynnysrahan ( 20 euroa ) maksaneilta tilaisuus on ilmainen. Riistanhoitoyhdistys järjestää bussikyydin Kylälahden-Hangastenmaan ja Ristiinan taajaman kautta Nallikalliolle ja takaisin. Kyydin maksaa riistanhoitoyhdistys. Erämiesiltaan ilmoittautumiset ja samalla myös bussikyytitarpeen ilmoittaminen Risto Hirvoselle 10.3. mennessä ( puh: 0500-152427 ).

Bussin aikataulu:

Kalmo 16.10

Hangastenmaa 16.20

Pökkäri 16.30

Paluu takaisin erikseen menomatkalla sovittavaan aikaan

ps. muutama paikka bussiin vielä jäljellä
9.3.2018

Metsästäjät ! Ristiinan rhy:n pilkkikisat pidetään 24.3. klo 9.00-12.00.

Ilmoittautumiset 8.30 alkaen.

Paikka: Himalanpohjantien ja Liiansaarentien risteys, sieltä opastus kisapaikalle.

järj. Jukaran hs, tied. Pekka Pesonen puh. 050-563 7471
5.9.2017

Sadonkorjuumessu on tänä vuonna 24.9.2017 klo 17:00. Tervetuloa!


5.9.2017 Lihan trikiinitutkimus

Saimaan Vesi- ja ympäristötutkimus oy tarjoaa lihan trikiinitutkimuspalvelua Lappeenrannassa. Heillä on Eviran hyväksymä laboratorio, jossa tutkimus tehdään nopeasti ja edullisesti. Myytäväksi tarkoitettu liha on tutkittava trikinellan varalta, mutta myös omaan käyttöön tarkoitettu liha (villisian, karhun tms.) on hyvä tutkia.

Hinnasto ja lisätietoa löytyy osoitteesta www.svsy.fi/oy

16.10.2014:
Evira kaipaa näytteitä luonnonvaraisista villisioista.
Erityisesti kaivataan Pohjois-Karjalan ja Kaakkois-Suomen
alueilta metsästetyistä villisioista, missä todennäköisimmin
liikkuu Venäjän puoleta tulleita yksilöitä.
Näytteeksi lähetetään perna, munuainen ja verta. Erityisesti
näytteet ovat tarpeen kuolleena löydetyistä tai huonokuntoisista
eläimistä. Tavoiteena on lisätä tutkittavien näytteiden määrää
afrikkalaisen sikaruton seurannan tehostamiseksi.
Lähetetystä näytteestä maksetaan 50e.
Lisäohjeita Eviran sivuilta.

20.1.2014:
Etelä-Savon poliisilaitoksen eräyhdyshenkilö on muuttunut 1.1.2014.
Uutena eräyhdyshenkilönä aloitti vanhempi konstaapeli Jouni Kärki.

Kirjelmässä kannustetaan metsästäjiä olemaan yhteydessä metsästykseen
liittyvissä asioissa ensisijaisesti sähköpostilla jouni.karki@poliisi.fi.

Virkapuhelimeen hän vastailee työvuorojen puitteissa eli milloin sattuu
päivisin/iltaisin. Virkapuhelin on 050-3791705

3.9.2013:

LUONNONVARAISTA RIISTAA KOSKEVASTA ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ

Maaria Hackzell, MMM/RO/ETU 2.9.2013

Elintarvikelainsäädäntöä ei sovelleta:

Jos luonnonvaraista riistaa metsästetään vain omaan käyttöön tai metsästäjä
antaa luonnonvaraista riistaa tai luonnonvaraisen riistan lihaa vähäisen
määrän lähipiirilleen, esim. jäniksen naapurille tai hirvipaistin
maanomistajalle, elintarvikelainsäädäntöä ei sovelleta.

Lihantarkastusta ei tarvita:

Metsästäjä tai metsästysseura voi luovuttaa suoraan kuluttajalle
luonnonvaraisia jäniksiä ja kaneja enintään 1000 eläintä vuodessa,
luonnonvaraisia lintuja enintään 3000 eläintä vuodessa ja luonnonvaraisia
hirvieläimiä, enintään 10 hirveä, 30 peuraa tai 50 metsäkaurista vuodessa,
alkutuotannon tuotteena eli nylkemättömänä tai kynimättömänä.
Alkutuotantopaikkailmoitusta, ilmoitettua elintarvikehuoneistoa tai
lihantarkastusta ei vaadita.

Metsästäjä tai metsästysseura voi toimittaa paikalliseen vähittäismyyntiin
(kauppaan, ravintolaan) luonnonvaraisia jäniksiä ja kaneja enintään 1000
eläintä vuodessa ja luonnonvaraisia lintuja enintään 3000 eläintä
vuodessa, alkutuotannon tuotteena eli nylkemättömänä tai kynimättömänä.
Alkutuotantopaikkailmoitusta, ilmoitettua elintarvikehuoneistoa tai
lihantarkastusta ei vaadita.

Metsästäjä tai metsästysseura voi luovuttaa pieniä määriä luonnonvaraisen
riistan lihaa suoraan kuluttajalle ilman lihantarkastusta. Toiminnasta pitää
tehdä ilmoitus kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle (ns. ilmoitettu
elintarvikehuoneisto).
Trikiinialttiilta eläinlajeilta (karhu, villisika, hylje, mäyrä, majava,
rämemajava, ilves) vaaditaan trikiinitutkimus ja lihan luovutus kuluttajalle on
sallittua vasta kielteisen trikiinitutkimustuloksen varmistuttua. Metsästäjä
voi itse ottaa näytteen ja toimittaa sen laboratorioon tutkittavaksi.

Poliisi ja riistanhoitoyhdistys voivat huutokaupata luonnonvaraisen riistan
lihaa suoraan kuluttajalle ilman lihantarkastusta, ilmoitetusta
elintarvikehuoneistosta.
Trikiinialttiilta eläinlajeilta vaaditaan trikiinitutkimus ja lihan luovutus
kuluttajalle on sallittua vasta kielteisen trikiinitutkimustuloksen varmistuttua.

Metsästäjä ja metsästysseura voi toimittaa paikalliseen vähittäismyyntiin
(kauppaan ja ravintolaan) ilman lihantarkastusta ilmoitetusta
elintarvikehuoneistosta luonnonvaraisten jänisten, kanien ja lintujen sekä
luonnonvaraisten hirvieläinten lihaa enintään 1000 jänistä tai kania, 3000
lintua, 10 hirveä, 30 peuraa ja 50 metsäkaurista vastaavan määrän lihaa
vuodessa.

Metsästäjät voivat edelleen pitää yksityistilaisuuksia (ns. hirvipeijaiset)
elintarvikehuoneistoissa, esimerkiksi ravintoloissa, joissa käsitellään
tarkastamatonta luonnonvaraisen riistan lihaa.

Elintarvikehygieeninen osaaminen:

Ilmoitetussa elintarvikehuoneistossa luonnonvaraisen riistan lihaa
käsitteleviltä metsästäjiltä vaaditaan elintarvikehygieenisen osaamisen
osoittaminen, mutta vaatimusta sovelletaan vasta 1.9.2014 alkaen,
kun kolme kuukautta työskentelypäiviä on täynnä yleiseen kulutukseen
menevän lihan käsittelyn osalta.
Osaaminen osoitetaan suorittamalla ns. hygieniapassi tai EU-lainsäädännön
mukainen metsästäjien terveys- ja hygieniakoulutus.

Lihantarkastus riistan käsittelylaitoksissa:

Luonnonvaraisen riistan liha voidaan tarkastaa hyväksytyissä riistan
käsittelylaitoksissa. Niissä ei saa käsitellä tarkastamatonta lihaa.
Myös teurastamo tai pienteurastamo voidaan hyväksyä riistan
käsittelylaitokseksi.
Riistan käsittelylaitosten hyväksymisestä ja lihantarkastuksesta riistan
käsittelylaitoksissa vastaa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira.
Lisäksi pieniä määriä luonnonvaraisen riistan lihaa voidaan tarkastaa myös
poroteurastamoissa, joilla on siihen hyväksyntä.
Poroteurastamoiden hyväksymisestä ja lihantarkastuksesta
poroteurastamoissa vastaa Lapin aluehallintovirasto.

Tällä hetkellä luonnonvaraisen riistan lihan tarkastamiseen hyväksyttyjä
laitoksia on 16 kpl.

Linkki Eviran hyväksyttyjen liha-alan laitosten listaan:

http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valmi...
elintarvikehuoneistot+/hyvaksytyt+laitokset+/laitokset/
(rasti kohdassa wg (wild game) tarkoittaa luonnonvaraista riistaa).

Lihantarkastus lahtivajoissa loppui 31.8.2013:

Aiemmin kotimaan kulutukseen tarkoitettua luonnonvaraisen riistan lihaa
sai tarkastaa muuallakin kuin riistan käsittelylaitoksessa, teurastamossa
tai poroteurastamossa kunnan virkaeläinlääkärin luvalla ja toimesta.
Ns. lahtivajakäytännöstä lihantarkastuksessa piti luopua, sillä se oli
ristiriidassa EU-lainsäädännön kanssa.
Euroopan komissio antoi Suomelle huomautuksen ja edellytti toimenpiteitä
asian muuttamiseksi.
Lahtivajakäytännölle annettiin siirtymäaikaa 31.8.2013 saakka, jos kunnan
virkaeläinlääkäri oli antanut lahtivajalle luvan ennen elintarvikelain
(23/2006) muutoksen voimaantuloa 1.9.2011.
Lahtivajaa saa edelleen käyttää omaan käyttöön menevälle luonnonvaraiselle
riistalle. Lahtivaja voi myös toimia ns. ilmoitettuna elintarvikehuoneistona.

Riistasäilykkeet ja -makkarat:

Hyväksyttyihin laitoksiin kuten leikkaamoihin ja lihavalmistelaitoksiin saa
toimittaa lihantarkastuksessa hyväksyttyä luonnonvaraisen riistan lihaa
vain hyväksytyistä riistan käsittelylaitoksista tai poroteurastamoista, eikä
enää lahtivajoista 1.9.2013 alkaen.

Metsästäjä voi teettää itselleen omistamastaan tarkastamattomasta tai
tarkastetusta lihasta lihavalmisteita rahtitoimintaa tekevässä ilmoitetussa
elintarvikehuoneistossa, mutta tuotteet eivät saa päätyä yleiseen kulutukseen.

Lisää:

Tarkemmat vaatimukset löytyvät kansallisesta ja EU-lainsäädännöstä.

Eviran ohje luonnonvaraisen riistan lihan käsittelystä ja lihan toimittamisesta
myyntiin:

http://www.evira.fi/files/attachments/fi/evira/lom...
elintarvikkeet/elintarvikehuoneistot/eviran_ohje16027_1.pdf

Mmm:n (Hackzell) artikkeli Metsästäjä-lehdessä 1/2012 s. 52:

http://epaper01.mmd.net/pub/riista/index?lang=fi&i...