SML tiedottaa

Tällä sivulla julkaisemme Suomen Metsästäjäliiton Suur-Savon
piirin tiedotteita.


21.8.2017. SML Suur-Savon piiri tiedottaa

AMPUMARATOJEN YMPÄRISTÖLUPAKOULUTUS

Aika: to 7.9.2017 klo 17.00 alkaen. Paikka: Porrassalmen Eräveikkojen maja

os: Valkolantie 3 A, Mikkeli. Kouluttaja: Lotta Jaakkola Suomen Metsästäjäliitosta

Ampumaratojen ympäristölupakoulutuksessa käydään läpi lähestymistapa, jolla lupaprosessi saadaan pidettyä mahdollisimman selkeänä, minimoidaan kustannukset ja käytetty aika sekä maksimoidaan onnistumisen todennäköisyys. Koulutus jakautuu seuraaviin osa-alueisiin:
Ympäristölupa ampumaradoilla, mikä se on? Miksi ajankohtainen, Ketä koskee.
Lupaprosessin aloittaminen
Esiselvitys, Tutkimustarpeen arviointi
Viranomaisneuvottelut & muut, Konsulttiselvitysten laadun varmistaminen, Lupahakemus, Positiivinen vaikuttaminen & tiedottaminen, Hankerahoitus, Mahdolliset suojaustoimenpiteet.

Koulutuksen arvioitu kesto on noin 4 h ja tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki ampumaratojen ympäristöasioista kiinnostuneet. Kysymyksiä voi lähettää etukäteen osoitteeseen lotta.jaakkola@ampumaharrastusfoorumi.fi.
Kahvit ja pullat tarjotaan. TERVETULOA27.1.2017 SML tiedottaa

Tuomas Hallenberg Metsästäjäliiton puheenjohtajaksi Metsästäjäliiton ylimääräinen liittokokous pidettiin Seinäjoella 30.12. Liiton piirit valitsivat sielläuuden hallituksen ja puheenjohtajan. Kokous käytiin rakentavissa merkeissä, ja uusi hallitus lähtee kehittämään liiton toimintaa jäsenten toiveita kuunnellen.

Tuore hallitus: Tuomas Hallenberg (pj.), Ilkka Mäkelä (vpj.), Jukka Hautala (Pohjanmaa), Ahti Lukkaroinen (Etelä-Häme), Timo Minkkinen (Uusimaa), Kalevi Korhonen (Lappi), Petteri Lampinen (Suur-Savo), Jani Nuijanmaa (Keski-Suomi), Pekka Julkunen (Pohjois-Savo), Antti Kuivalainen (Pohjois-Karjala), Timo Lähdekorpi (Satakunta) ja Harri Käsmä (Kainuu). Varajäseniä ovat Sinikka Uusitalo (Keski-Pohja), Juha Sormunen (Kymi), Pauli Nyström (Pohjois-Häme), Lars Kärkinen (Svenska Österbotten), Veli Seikola (Varsinais-Suomi) ja Mikko Äijälä (Oulu).


16.6.2015:
SML Suur-Savon piiri tiedottaa

ASE- JA AMPUMARATALAIT TULEVAT VOIMAAN 1.12.2015 (TS)

Lakimuutokset koskevat aselakiin liittyen säilyttämistä, kuljettamista,
kaliiperiltaan yli 6.35mm ilmakivääreitä ja lääkärin ilmoitusvelvollisuutta.
Ampumaratalaki on kokonaisuudessaan uusi ja sisältää säännöksiä
radan perustamiseen ja toimintaan.

Merkittävimmät muutokset aselain osalta aseen omistajan
arkitoimintaan ovat:

- Yli viiden aseen omistajien tulee säilyttää aseita turvakaapissa tai
poliisin hyväksymässä tilassa. Säilytystilojen hankintaan on viiden
vuoden siirtymäaika.

- Vähemmän kuin viisi asetta on säilytettävä nekin silti lukitussa tilassa
tai vähintään jokaisen aseen jokin osa lukittuna ja loput osat piilotettuna.

- Asetta ei saa jättää matkalla autoon näkyville kun auto jää vartiotta,
vaan ase suojuksineen on oltava lukitussa umpitilassa tai peitettävä niin,
ettei päältä arvaa aseen olevan peitteen alla. Lukittu auto on lukittu tila,
eikä autoon siis tarvitse asentaa mitään erillistä lukittua laatikkoa.

Lisää tietoa:

http://www.intermin.fi/fi/lainvalmistelu/ampuma-aseet

Sivulla oikealla laidalla otsikolla - hallituksen esitys HE 20/2014 – sisältää
pykälien perustelut ja asiakirjan lopussa kaikki esitetyt lakipykälät.
4.6.2014 / SML tiedote:

69 EDUSKUNNAN MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNAN
LAUSUNTO (TS)
Eduskunnan Maa-ja Metsätalousvaliokunta antoi metsästysmyönteisen
lausunnon ympäristövaliokunnalle Konneveden kansallispuistosta.

Seuraavaksi kansallispuistoa käsittelee eduskunnan ympäristövaliokunta.
Metsästäjäliitto on molemmissa valiokunnissa kuultavana.

Lausunto löytyy linkistä:
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/mmvl_23_2014_p.shtml

70 METSÄSTÄJÄT MUKAAN KESÄN LUONTOTEKO -KILPAILUUN!

Radio Suomi järjestää Kesän luontoteko -kilpailun. Kilpailussa haetaan
yksityishenkilöiltä ja yhdistyksiltä ehdotuksia teoista, joista luonto hyötyy.
Meidän kannattaa ehdottomasti tuoda esiin metsästäjien, Metsästäjäliiton
sekä sen piirien tärkeää luonnonhoitotyötä mm. linnunpönttöjen ja
pienpetopyynnin saralla.
Pohjois-Karjalan piiri aikoo olla mukana 1 796 pienpedolla sekä 2 203 pöntöllä.

Radio Suomen kesäshow Suomen Radio esittelee 9.6.2014 alkaen kilpailuun
tulleita ehdotuksia ja käy kohteissa tutustumassa asiaan lähemmin.

Säännöt ja ilmoittautumisohjeet löytyvät osoitteesta

http://yle.fi/radio/radiosuomi/osallistu_kesan_
luontoteko_-kilpailuun/7243041

Koska järjestäjät eivät välttämättä metsästystä kovin hyvin tunne, niin
kannattaa selittää mahdollisimman käytännönläheisesti, miten luonto toimista
hyötyy.

71 TIETOTE PATRUUNOIDEN TAKAISINVEDOSTA (PH)
Poliisihallitus varoittaa mahdollisesti vaarallisesta patruunaerästä 15.05.2014
Mahdollisesti vaarallinen patruunaerä on ollut myynnissä eri puolilla Suomea.

Patruunan merkki on Barnaul ja kaliiperi on.223 Rem. Muut tiedot: eränumero
K207 2012-07, luoti 4,0 g / 62 gr FMJ, hylsy: polymeeripinnoitettu rautahylsy,
maahantuoja Tmi Oulun Ase, myyjät: useita.

Poliisihallitus kehottaa patruunoiden haltijoita lopettamaan kyseiseen
patruunaerään kuuluvien patruunoiden käytön. Tuotteen ostanut kuluttaja voi
palauttaa tuotteen myyjäliikkeeseen. Virheellisen tuotteen ostaneen kuluttajan
oikeuksista säädetään kuluttajansuojalaissa. Tuotteen palauttamisesta
lisätietoja antaa sen myyjä.

Yllämainittuun patruunaerään kuuluvaa patruunaa ammuttaessa on tapahtunut
aserikko, joka on aiheuttanut vaaraa ampujan hengelle ja terveydelle. Lisäksi
Poliisihallituksen tekemässä patruunoiden paineenmittauksessa on havaittu
patruuna, jonka paine on ylittänyt sallitun.

http://www.poliisihallitus.fi/poliisi/hallitus/home.nsf/pfbd/39382DEB2B77DF44C
2257CD900422AE3?opendocument

Riihimäellä 20.5.2014, Panu Hiidenmies